# รายละเอียด 🧒ผู้ใหญ่ 👶เด็ก (4-10ปี) โปรโมชั่นพิเศษ
1 รอบ: ปีใหม่
🛳️ท่าเรือ: เอเชียทีค
🕖เวลา: 18.30-20.45 น.(2.15ชม.)
🗓️วัน/ที่นั่ง: ทุกที่นั่ง
750 650
2 รอบ: Dinner
🛳️ท่าเรือ: เอเชียทีค
🕖เวลา: 19.15-21.15 น.(2ชม.)
🗓️วัน/ที่นั่ง: ทุกวัน
920 820 มา 6 ฟรีเบียร์ 1 เหยือก หรือ มา 8 ไวน์ 1 ขวด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
3 รอบ: ปีใหม่
🛳️ท่าเรือ: เอเชียทีค
🕖เวลา: 21.30-00.45 น.(3.15ชม.)
🗓️วัน/ที่นั่ง: ทุกที่นั่ง
3300 2800 รอบดูพลุ